De Vijf Pijlers Van Design. Handboek Over Het Ontwerpen Van Gebruiksvoorwerpen


Hans Ansems, Jeroen Van Den Eijnde

Publisher Artez Press

ISBN 9789491444449

Idea Code 18643


Hoe verschillend ontwerpers ook zijn, basiskennis van de vijf belangrijkste thematische pijlers waarop elk product is gebouwd, is onmisbaar: materiaal, constructie, functie, betekenis en markt. Kennis van deze pijlers helpt de ontwerper bij het kritisch ontwikkelen en beoordelen van zijn product, maar ook bij het beantwoorden van vragen als de volgende: "Wat will ik maken en op welke manier?", "Wat is mijn fascinatie?", "Hoe verhoud ik mij tot de wereld, en welke plaats wil ik daarin innemen?" Dit boek is gemaakt voor iedereen die zich verdiepen in het proces van ontwerpen en in het effect van ontwerpen op de omgeving.

300 p, ills colour & bw, 17 x 24 cm, pb, Dutch


$47.50


Buy this title from:

Idea Books Direct