Beelden. Stadsverfraaiing In Rotterdam Sinds 1940


Siebe Thissen

Publisher Jap Sam Books

ISBN 9789490322625


Deze publicatie is tot stand gekomen in het kader van 75 jaar wederopbouw in Rotterdam, het programma CBK Rotterdam viert de kunst en de stad, en het onderzoek Inventarisatie & Beoordeling Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte, een opdracht van het College van B en W aan CBK Rotterdam.

528 p, ills colour & bw, 29 x 22 cm, hb, Dutch


$50.00Beelden. Stadsverfraaiing In Rotterdam Sinds 1940